مبلغ حوزه علمیه

۲۸دی
دلفی پور:عظمت و خودباوری بانوان در انقلاب اسلامی با تأسی از حضرت زهرا(س) جلوه پیدا کرد

دلفی پور:عظمت و خودباوری بانوان در انقلاب اسلامی با تأسی از حضرت زهرا(س) جلوه پیدا کرد

مبلّغ فعال مدرسه علمیه الزهرا(س) شوش دانیال گفت: اقتدار حضرت زهرا(س) در اجتماع، بانوان را از پستو نشینی و بی‌خبری از اوضاع اجتماعی، سیاسی بیرون کشید و به آنان ارج و مقام و هویت داد.