قطعی گاز روستاهای شوش

۲۸دی
سارقان، گاز ۲۰ روستای بخش شاوور شوش را قطع کردند

سارقان، گاز ۲۰ روستای بخش شاوور شوش را قطع کردند

گاز۲۰ روستای بخش شاوور شهرستان شوش به دلیل سرقت تجهیزات ایستگاه گاز قطع شد.