پابند الکترونیکی زندانیان

۱۴خرداد
زندانی در چه شرایطی می‌تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟

زندانی در چه شرایطی می‌تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟

به گزارش شوش۲۴،طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه […]