کمیسیون های تخصصی مجلس

۲۲دی
اولویت کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهایی شد

اولویت کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهایی شد

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، گفت: اولویت کمیسیون‌های تخصصی مجلس با موافقت نمایندگان عضو کمیسیون و همچنین اخذ نظر و پیشنهاد از دستگاه‌های مختلف تدوین و نهایی شد.

۲۴خرداد
۷۶ نماینده مجلس به چه معترضند؟

۷۶ نماینده مجلس به چه معترضند؟

۷۶ نماینده مجلس نسبت به جانمایی خود در برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعتراض کردند.