کارخانه قند

۲۵آذر
منطقه چغازنبیل بدون دستکاری باقی می‌ماند؟

منطقه چغازنبیل بدون دستکاری باقی می‌ماند؟

مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه با اشاره به دستور انتقال محل کارخانه قند به خارج از حریم چغازنبیل، توضیحاتی ارائه داد.

۰۱آذر
استاندار خوزستان: کارخانه قند در حریم چغازنبیل احداث نمی‌شود

استاندار خوزستان: کارخانه قند در حریم چغازنبیل احداث نمی‌شود

استاندار خوزستان با بیان اینکه قانون ملاک احداث کارخانه قند جدید در شهرستان شوش است، گفت: کارخانه قند در حریم درجه یک اثر جهانی چغازنبیل احداث نخواهد شد.