منطقه چغازنبیل

۲۵آذر
منطقه چغازنبیل بدون دستکاری باقی می‌ماند؟

منطقه چغازنبیل بدون دستکاری باقی می‌ماند؟

مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل و هفت تپه با اشاره به دستور انتقال محل کارخانه قند به خارج از حریم چغازنبیل، توضیحاتی ارائه داد.