مسعود ده نمکی

۳۱اردیبهشت
سریال ده‌نمکی درباره یک مقام مسئول

سریال ده‌نمکی درباره یک مقام مسئول

مسعود ده‌ نمکی این روزها همه تمرکزش را برای ساخت یک سریال سیاسی و استراتژیک گذاشته است.