محبوب‌ترین ورزشگاه‌های فوتبال جهان

۲۲اردیبهشت

محبوب‌ترین ورزشگاه‌های فوتبال جهان

آنفیلد و زیگنال ایدونا پارک، در رده بندی محبوب ترین ورزشگاه های فوتبال جهان هشتم و نهم شدند.