شبکه اینترنت شوش

۰۹مهر
تذکر نماینده شوش به وزیر ارتباطات

تذکر نماینده شوش به وزیر ارتباطات

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی بر ضرورت پیگیری علت ضعیف بودن شبکه اینترنت تاکید کرد.