سالنامه چغازنبیل

۲۵آذر
رونمایی از سالنامه پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

رونمایی از سالنامه پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

مدیر پایگاه میراث‌جهانی چغارنبیل و هفت‌تپه گفت: به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش از سالنامه پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه رونمایی شد.