رضا گله دار

۰۱آذر
رضا گله دار به هوادار تهران پیوست

رضا گله دار به هوادار تهران پیوست

رضا گله دار جوان ۱۷ ساله خوش آتیه شوشی با عقد قرارداد۳ ساله به تیم بزرگسالان هوادار تهران پیوست