حقوق کارگران شرکت هفت تپه

۰۳آذر
دولتمردان دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه را «توهین» تلقی می‌کنند

دولتمردان دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه را «توهین» تلقی می‌کنند

 به گزارش شوش۲۴ محمد کعب عمیردر واکنش به اقدام عجیب دولت مبنی بر اینکه اظهارات  برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را توهین تلقی کرده است، اظهار کرد: در نطق خرداد ماه سال جاری خطاب به رئیس جمهوری اعلام کرده‌ام که چرا شرکت نیشکر هفت تپه بدون کار کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شده و […]