تیم ملی شطرنج

۱۰آذر
حضور خوزستانی‌ها در اردوی تیم‌ملی شطرنج

حضور خوزستانی‌ها در اردوی تیم‌ملی شطرنج

یک ورزشکار و یک مربی از خوزستان در اردوی تیم ملی شطرنج حضور دارند.