توانجویان شوش

۱۱اردیبهشت
توزیع نان رایگان در بین توانجویان شوش

توزیع نان رایگان در بین توانجویان شوش

به گزارش شوش۲۴، انجمن توانجویان امید شهرستان شوش به کمک خیرین به مدت ۳۰روز ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع نان دربین توانجویان نیازمند جسمی وحرکتی نموده است. منصوری مدیر انجمن افزود:باتوجه به کرونا ویروس منحوس کمکهای مردمی وخیرین شوش هنوز ادامه دارد که از اول سال تاکنون ۳مرحله توزیع بسته های معیشتی واقلام ضروری […]

۳۱فروردین
کمک مومنانه خیران شوش به توانجویان

کمک مومنانه خیران شوش به توانجویان

نیکوکاران شهرستان شوش در رزمایش کمک‌های مومنانه وهمدلی، بسته‌های معیشتی را میان توان جویان جسمی-حرکتی توزیع کردند.