بیمه شخص ثالث

۰۱فروردین
نرخ بیمه شخص ثالث در سال ١۴٠٠ افزایش می یابد

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ١۴٠٠ افزایش می یابد

رئیس کل بیمه مرکزی جزئیات نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر مبنای آن، نرخ بیمه با توجه به نرخ جدید دیه، ٣٧ درصد افزایش می یابد.