بنیامین حیازی

۰۸مهر
ارائه خدمات درمانی جهادگران شوشی به روستائیان

ارائه خدمات درمانی جهادگران شوشی به روستائیان

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان شوش دانیال (ع) گفت: اردوی جهادی درمانی بسیج دانشجویی این شهرستان در روستای کعب زیدان برگزار شد و در آن، به ویزیت اهالی و توزیع رایگان دارو پرداختیم.