انجمن نویسندگان شوش

۳۱فروردین
انتشار سه کتاب از انجمن نویسندگان شوش در یک روز

انتشار سه کتاب از انجمن نویسندگان شوش در یک روز

به گزارش شوش ۲۴ امید کرمی اظهار داشت:انجمن نویسندگان شهرستان شوش با کشف استعداد، آموزش و نشر کتاب گام بلندی در ارتقای سطح فرهنگی شهر برداشته است. رئیس انجمن نویسندگان شهرستان شوش گفت:کتاب آلزایمر اثر؛ آقای امیر حسین حیوری، کتاب نام آوران بی نشان اثر؛ خانم زهرا شوهانی، کتاب بی بی اثر؛ خانم سمانه احمدی […]

۰۵فروردین
داستان کوتاه شوش فراخوان داد

داستان کوتاه شوش فراخوان داد

فراخوان مسابقه داستان کوتاه با موضوع «#کرونا - را - شکست - می دهیم» منتشر شد.