اسکیت

۱۳مهر
ظهیری :شوش در این رشته فعالیت خوبی دارد

ظهیری :شوش در این رشته فعالیت خوبی دارد

به گزارش شوش۲۴، صادق ظهیری اظهار داشت: یک سری اماکن عمومی و همگانی اسکیت اکنون در پارک های اهواز موجود است که در اختیار بخش خصوص قرار دارد که انتظار داریم به هیات استان واگذار شود تا علاوه بر درآمدزایی، قهرمانان بیشتری به اسکیت کشور معرفی کنیم همچنین با این اقدام  ورزشکاران با هزینه کمتری می توانند در […]