احمد توکلی

۲۱اردیبهشت
میزبانان ضیافت اشرافی نمایندگان و اعلام اسامی

میزبانان ضیافت اشرافی نمایندگان و اعلام اسامی

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از افشای اسامی گردانندگان ضیافت‌های اشرافی خبر داد.