آیت الله سیستانی

۰۶خرداد
نماز خواندن در این ۱۵ مکان کراهت دارد

نماز خواندن در این ۱۵ مکان کراهت دارد

دین اسلام هر جایی را برای نماز خواندن مناسب نمی‌داند و اقامه نماز در برخی مکان‌ها را باعت ابطال این واجب شرعی بیان می‌کند.