۲۴

۱۹آذر
شوش گرمترین شهر خوزستان

شوش گرمترین شهر خوزستان

تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار همراه با مه یا مه رقیق در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.