انتخابات ۱۴۰۲

20آبان
شهرستان شوش آماده ی یک تغییر بزرگ

شهرستان شوش آماده ی یک تغییر بزرگ

به گزارش شوش۲۴، شهرستان های شوش و کرخه باتوجه به موقعیت های جغرافیایی که دارند نیاز است که یک تغییر اساسی در همه زمینه ها انجام گیرد، این تغییر جز با همت و تلاش جوانان فرهیخته و صاحبنظرانی اتفاق نخواهد افتاد که سالها در انتظار چنین موقعیتی بودند تا زمینه تغییر را فراهم کنند این […]

25مهر
اهمیت مجلس شورای_اسلامی

اهمیت مجلس شورای_اسلامی

به گزارش شوش۲۴، در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوای نطام از شأن و جایگاه خاصی برخوردار است. نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می گردند و مسئولیت نظارت بر کارکرد سایر قوا و نهادهای نظام و قانونگذاری را بر عهده دارند. امام خمینی (س) نمایندگان مجلس را عصارۀ […]

22مهر
انتخابات پیش رو در شوش/ در این جامعه آیا باز هم  تکرار مکررات خواهد بود؟ یا فرهیختگان و افراد صاحب قلم گامی در جهت تغییر افکارعمومی در مسیر صحیح برای یک انتخاب درست و معقول برداشته اند؟

انتخابات پیش رو در شوش/ در این جامعه آیا باز هم تکرار مکررات خواهد بود؟ یا فرهیختگان و افراد صاحب قلم گامی در جهت تغییر افکارعمومی در مسیر صحیح برای یک انتخاب درست و معقول برداشته اند؟

به گزارش شوش۲۴، شوش سالهاست که عادت به تکرار اشتباه دارد، عادتی که نه از روی عدم علم و آگاهی، بلکه پیروی از یکسری تصمیمات احساسی و منافع فردی، تبعیت از یکسری رسوم کهنه و قدیمی که تاریخ انقضاء آنها بسر رسیده و هیچگونه کارآیی که بتواند تغییر و تحولی در زمینه فرهنگی، معیشتی، بهداشتی، […]

[poll id="2"]