به گزارش شوش۲۴، بهزاد پورطالب دبیر کمیته زیبایی شوش دانیال به خبرنگارشوش۲۴ گفت: این مسابقه که به قضاوت ۵ داور بین المللی در تاریخ ۲۳الی ۲۵ فروردین برگذار گردید، ۵نماینده از شوش حائز مقامهای زیر گردیدند.

۱)یاسمین استار؛ قهرمان گروه مادیان های ۷ سال به بالا خون خارجی به مالکیت بهزاد پورطالب

۲)بشار الخیر؛ نایب قهرمان گروه نریان یک ساله خالص ایرانی و نایب قهرمان چمپیون نریان های یک ساله خالص ایرانی به مالکیت صادق کاوندی

۳)باندروس کنز؛ قهرمان نریان های یک ساله خون خارجی و قهرمان چمپیون نریان های یک ساله خون خارجی به مالکیت باشگاه چلچله

۴)یاماراتو ؛ نایب قهرمان نریان های ۳ ساله خون خارجی به مالکیت عباس بلیوند

۵)بسمه احمدی؛ مقام سوم مادیان های یک ساله خون خارجی

در پایان از هنلر و مربی خوب تیم اعزامی شوش دانیال عباس بلیوند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

ضمنا تیم اعزامی از شوش با هزینه های شخصی مالکین به این رویداد بزرگ کشوری اعزام گردیده اند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :