به گزارش شوش۲۴، طی گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه در مورخه ۹۷/۱/۲۵ یک گروه دونفره شکارچی که در فصل ممنوعه اقدام به شکار تعداد هفت قطعه پرنده حمایت شده دراج ودو قطعه پرنده تیهو نموده بودند با یک قبضه اسلحه شکاری دستگیر شدند،متهمین که ساکن یکی از استان های هم جوار هستند تحویل مقام قضایی شدند.
همچنین طی همین روز یک نفر صیاد غیر مجاز ماهی که یک دستگاه موتور سیکلت در حال حمل ماهی های صید شده بود پس از رویت مأمورین محیط زیست اقدام به فرار نموده و پس از تعقیب و گریز تعداد صد قطعه ماهی از وی کشف و ضبط شد

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :