به گزارش خبرنگار شوش ۲۴ بعضی از افراد جامعه متاسفانه دانسته و یا ندانسته اقدام به صید جانوران کمیاب ودر حال انقراض میکنند، طولی نخواهد کشید که فقط تصویری از آنها را شاید در کتابهای درسی مشاهده کنیم.

درگزارش موثقی که یکی از شهروندان طبیعت دوست به انجمن دوستداران شهروطبیعت شوش مبنی بر صید ۲ قطعه سمندر کمیاب داده بود، با تلاش اعضای انجمن نسبت به تحویل گرفتن سمندرها و با کمک انجمن دارستان به سرزمین مادری خود در چشمه ساران شمال خوزستان بازگردانده شدند.
در سال های اخیر برخی از بازدیدکنندگان از مناطق کوه پایه ای و چشمه ساران شمال خوزستان با مشاهده گونه اندیمیک منطقه از روی بی اطلاعی اقدام به خارج کردن آنها از زیستگاه مادری اش می کنند.

یکی از اعضای انجمن دوستداران طبیعت گفت: سمندر لرستانی با بدنی سیاه رنگ و نقش های نارنجی رنگ در قسمت زیرین شکمش یکی از گونه های بومی و خاص کشورمان ایران و شناخته شده دردنیا است که به صورت منحصر به فرد در قسمت هایی از استان خوزستان و لرستان وجود دارد. در زبان های محلی به این گونه حاجی باریکاو و چرق پروق می گویند.

وی از تمامی هموطنان حامی حیات وحش تقاضا کرد هرگونه صید غیرمجاز ویا نگهداری جانوران وپرندگان را مشاهده کردند به یکی از انجمنها ویا محیط زیست شهرستان اطلاع داده تا در اسرع وقت نسبت به رهاسازی آنها در طبیعت وحیات وحش اقدام شود.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :