به گزارش شوش۲۴ ؛ زمانی که نیمه شب با صدای تیراندازی اسلحه کلاشینکف از خواب بیدار می شوید  و با یک لیوان آب خوردن دوباره به خواب ناز بروید انتظار دارید صبح با صدای ساعت کوک شده موبایل از خواب ناز بیدار شوید ؛ ولی دوباره چیزی جز صدای تیراندازی به گوش نمی رسد

سالهاست که این روال تکراری وجود دارد و مردم شوش به این روند عادت کرده اند؛ و نیمه های شب که می شود صدای ناز شلیک از انواع سلاح به گوش می رسد و البته دیگر فقط به شب بسنده نمی کنند.

تیر اندازی های پی در پی در مناطق مختلف شوش باعث شده است که مردم از ترس جان و مال خود شبها را در خانه سپری کنند چرا که ممکن است تیر غیب به شما برخورد کند و شما یا جان سالم به در می برید یا اینکه باید راهی بیمارستان یا قبرستان شوید.

با نگاهی کوتاه به وظایف یک فرماندار در سطح شهر پی می بریم که حفظ امنیت از جمله وظایف مهم یک نماینده عالی دولت در شهرستان است به طوری که طبق ماده ۲- وظايف واختيارات {فرمانداران}در قلمرو ماموريت خويش به شرح زير مي باشد:

بند ۱- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است.

بند ۳- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها.

بند ۴- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.

با این اوصاف از نماینده عالی دولت در شهرستان شوش که ریاست شورای تامین را نیز بر عهده دارند تقاضا داریم فکری به حال این نوع روند تیراندازی ها در سطح شهرستان شوش داشته باشند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :