به گزارش خبرنگار شوش۲۴ در مصاحبه ای با چندتن از دستفروشان شهرشوش، که چرا به دستفروشی روی آورده اید و چرا برای خودتان مکانی را اجاره نمیکنید؟

یکی به نمایندگی بقیه گفت من مدرک لیسانس حسابداری دارم و ما اگر سرمایه آنچنانی داشته باشیم به دستفروشی روی نمی آوردیم ما از سرناچاری در گرما، سرما، زیرآفتاب و گردوخاک منتظریم کسی جنسی از ما خریداری کند،
وی اضافه کرد شهرداری بابت ۱۵ روز به ازای هردستفروش ۳متر در پیاده روهای روبروی حرم اختصاص دهد از ما طلب ۱میلیون تومان میکرد، کسی نیست به حضرات شورا و شهرداری تذکر دهد مگه سرمایه مان چقدر است که در قبال ۳ متر پیاده رو روبروی حرم دانیال آنهم زمین خالی ۱میلیون تومان برای ۱۵روز پرداخت کنیم؟
مسئولین شهر درفکر ما نیستند تا ماهم برای خانواده هامون هرشب لقمه نانی به منزل ببریم،
وی اضافه کرد هیچکس از بودن این همه زن که به دستفروشی روی آورده اند و امرار معاش میکنند احساس شرمندگی نمیکند،
وی در پایان گفت: مسئولین عزیز ماهم از ساکنین این شهر هستیم از بیرون نیامده ایم اگر درفکر آخرت خودتان هستید به فکر مردم باشید واگر بدنبال پست ومقام هستید که وضعیت نه ما دستفروشان بلکه بقیه بدتر خواهد شد.

احیاء خانه زر

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :