به گزارش شوش ۲۴، در یاداشتی که مهندس ملک خدایی( فرماندار اسبق بهبهان و قروه و از مدیران کل اسبق استانداری خوزستان) اخیراً در مورد میزان اشتغالزایی در استان خوزستان به رشته تحریر در آورده بودند حدود ۶% از ۱میلیون اشتغال میبایست در استان خوزستان تحقق یابد در حالی که طبق اظهار خود استاندار تنها ۱۶هزار نفر شغل ایجاد شده که میتواند نقطه کوری در عملکرد استاندار و بدنبال آن دولت تدبیرو امید باشد.

حال با در نظر گرفتن این آمار می بایست فرماندارهای هر شهر بعنوان نمایندگان دولت که با نظر مستقیم استاندار انتصاب میشوند نقش بسزایی در مثبت کردن این عملکرد ایفا کنند.
شهرستان شوش بعنوان یک سرزمین بکر ، دارای استعدادهای بالقوه میتوانست سهم بسزایی برای ایجاد اشتغال داشته باشد.
این امر مستلزم داشتن رجال سیاسی بانفوذ در سطح مدیریت شهر است که بتواند بهترین سیاست را در بهره گیری از سرمایه گذاران برون استانی داشته باشد.

در محدوده زمانی هر چند کوتاه هنوز گزارشی مبنی بر جذب سرمایه گذار وایجاد اشتغال در سطح شهرستان از طرف فرماندار منتشر نشده است
انتظار می رود فرماندار محترم شوش برای ادامه راه و حفظ اعتماد مردم به دولت نهایت تلاش خود را کرده و بیشتر به فاز عملیاتی و اشتغالزایی بپردازند.

احسان سلیمان نژاد/ خبرنگار شوش۲۴

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :