به گزارش شوش ۲۴، در این مقاله را بنا را برآن نهادیم تا با واکاوی بیشتر شهرستان شوش را از لحاظ تاریخی بهتر بشناسیم ، نوشتار اول، دلایل برتری شوش بر سایر مکان های باستانی دنیا؛بر اساس مدارک باستان شناختی، در هزاره چهارم پیش از میلاد (یعنی بین ۶ تا ۵ هزارسال پیش)، در شوش، برای مراودات تجاری با سایر نقاط، قطعاتی از گِل که هرکدام شکلی مشخص و قراردادی داشتند و ژتون یا اشیاء شمارشی نامیده میشدند وجود داشت که آنها را در گلوله ای گِلی و توخالی قرار داده و سپس صاحبان کالا مُهرهای مخصوص به خود را بر روی آن حک می کردند تا اثر مُهر بر روی آن بیفتد. یعنی مُهر و موم می کردند. مانند پاکت نامه امروزی. در مقصد کالاهایی که توسط باربران جابجا شده بود بر اساس اشیاء شمارشی درون گلوله¬های گِلی تحویل داده می شد.
پس از مدتی چون ممکن بود در بین راه گلوله گِلی بشکند و اختلافی بوجود آید، بجای اینکه اشیاء را درون گلوله ها قرار دهند، شکل اشیاء را بر روی همان گلوله که اکنون بشکل یک قُرصی از گِل درآمده بود رسم میکردند و مُهر را بر گوشه ای از آن حک میکردند. بر اساس عقیده برخی از محققین این اولین تلاش انسان برای نوشتن بوده است.
در مراحل بعدی، این قُرص های گِلی که در ادبیات باستان شناسی به آن گِلنوشته یا تَبلت (Tablet) گفته می شود، ضابطه مندتر شده و رفته رفته علاوه بر نشانه های عددی، اولین نشانه های پیکتوگرافیک (بیان تصویری) بر روی آنها ظاهر شد که همان ها شباهت بسیاری به علائم خط میخی دارند و احتمالا پیش درآمد آن هستند. برخی از این شواهد از سایر محوطه های باستانی نیز بدست آمده اند اما، در هیچ کجای محوطه باستانی در دنیا، این تحول از اشیاء شمارشی، به ابداع خط و نگارش، به مانند شوش مطالعه نشده است. این تنها یکی از دلایلی است که موجب جلب توجه جهانیان به شوش گردیده است.

یوسف دینارند و سعید دیناروند

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :