به گزارش شوش۲۴، جلسه شورای برنامه‌ریزی استان امروز (شنبه، پنجم اسفندماه) در استانداری با سه دستور کار طرح هادی شهر الهایی، بررسی عملکرد و برنامه‌های کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و بررسی طرح تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری برگزار شد.

پس از بررسی و ارائه طرح هادی شهر الهایی، این طرح تصویب شد. همچنین طرح تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری استان نیز امروز به تصویب این شورا رسید.

همچنین در این جلسه دکتر ابراهیم حاجی‌دولو معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارائه داد.ایسنا

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :