به گزارش شوش۲۴ ، دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان از روز۲۵ بهمن لغایت ۳۰ بهمن در محل دائمی نمایشگاه های اهواز برپا می باشد

 

photo_2018-02-17_11-27-44 photo_2018-02-17_11-31-06 photo_2018-02-17_11-31-10 photo_2018-02-17_11-31-12 photo_2018-02-17_11-31-13 photo_2018-02-17_11-31-17 photo_2018-02-17_11-31-19 photo_2018-02-17_11-31-22 photo_2018-02-17_11-31-23

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :