به گزارش شوش۲۴، شامگاه امروز برای ریاست اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور در اهواز از میان اعضای حضور یافته، رای گیری به عمل آمد که در نهایت مرتضی شهبازی نیا با اکثریت آرای مأخوذه به عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای کشور (اسکودا) انتخاب شد.

به ترتیب مرتضی‌ شهبازی نیا با ۷۰ رأی، جلیل مالکی با ۵۷ رأی و سید محمد جندقی با ۱۰ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند. همچنین از بین آرای مأخوذه هیچ رأیی به حجت اله صنیعی اختصاص پیدا نکرد.

همچنین در دور دوم انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور (اسکودا) بعد از رأی گیری دو نائب رئیس و دو بازرس اتحادیه انتخاب شدند.

بین افرادی که در دور اول انتخابات برای نائب رئیسی به رقابت پرداخته بودند، علی پزشکی از کانون زنجان ۵۲ رأی، محمدعلی رضایی آهنگران از کانون لرستان ۵۰ رأی، اسدالله اسلامی فارسانی از کانون اصفهان ۴۲ رأی، عبدالصمد دولاح از کانون بوشهر ۳۵ بیشترین آرای مأخوذه را به خود اختصاص و به دور بعدی راه یافتند.

بین افرادی که در دور اول انتخابات برای بازرس اتحادیه به رقابت پرداخته بودند، محمدجواد سالمی پاریزی از کانون البرز ۵۸ رأی، مهدی کریمی از کانون مرکز ۵۰ رأی، پرویز صفری از کانون آذربایجان غربی ۴۹ رأی، حبیب الله مرادی از کانون کردستان ۳۸ رأی بیشترین آرای مأخوذه را به خود اختصاص و به دور بعدی راه یافتند.

در نهایت علی پزشکی با کسب ۷۱ رأی و محمد علی رضایی آهنگران با کسب ۵۸ رأی به عنوان نائب رئیس اتحادیه و محمد جواد سالمی پاریزانی با کسب ۶۶ رأی به عنوان بازرس اصلی و مهدی کریمی با کسب ۵۳ رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :