به گزارش شوش ۲۴، محمد الوندی با بیان اینکه وضعیت گوزن‌های زرد ایرانی در این پارک خوب نیست، اظهار کرد: تعدادی از گوزن‌های زرد ایرانی در طبیعت رهاسازی شده‌اند و در حال حاضر تنها یک گوزن زرد ایرانی در قرنطینه این پارک نگهداری می‌شود.

وی افزود: احتمال دارد که خارج از محدوده پارک ملی کرخه گوزن زرد ایرانی وجود داشته باشد اما تاکنون موردی مشاهده نشده است.

رئیس پارک ملی کرخه با بیان اینکه جمعیت گوزن زرد ایرانی از سال ۹۲ تاکنون تلفات زیادی داشته است، بیان کرد: گوزن زرد ایرانی در سال ۹۲ بیشترین تلفات را داشت که در این سال حدود ۵۰ رأس گوزن زرد در پارک ملی کرخه تلف شدند. در سال ۹۴ نیز ۶ رأس گوزن زرد و در سال ۹۵ نیز ۶ رأس گوزن زرد تلف شدند.

الوندی در گفت گو با ایسنا با بیان اینکه بیشترین علت تلفات گوزن‌های زرد شیوع “مگس میاز” است، گفت: در این سال‌ها شیوع مگس میاز در میان گوزن‌های زرد ایرانی موجب تلفات تعداد زیادی از این گوزن‌ها شده است.

وی با بیان اینکه شرایط عمومی پارک ملی کرخه خوب است و مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: قرار بر این است که تعدادی گوزن زرد ایرانی از استان‌های همجوار به پارک ملی کرخه منتقل شوند.

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :