به گزارش شوش۲۴ ، روز جمعه اول دی ماه به همت انجمن دوستداران شهر و طبیعت شوش و انجمن رفتگران اهواز در پارک ملی کرخه زیست گاه گوزن زرد ایرانی ۲۰۰ اصله درخت بومی منطقه کاشته شد

گزارش تصویری شوش۲۴ از این حرکت زیبای مردمی

 

photo_2017-12-22_11-02-30 photo_2017-12-22_11-02-35 photo_2017-12-22_11-02-38 photo_2017-12-22_11-02-50 photo_2017-12-22_11-02-53 photo_2017-12-22_11-02-54 photo_2017-12-22_11-02-56 photo_2017-12-22_11-02-58 photo_2017-12-22_11-02-59 photo_2017-12-22_11-03-00 photo_2017-12-22_11-03-05 photo_2017-12-22_11-03-06 photo_2017-12-22_11-03-08 photo_2017-12-22_11-03-58 photo_2017-12-22_11-04-01 photo_2017-12-22_11-04-02 photo_2017-12-22_11-04-03 photo_2017-12-22_11-04-06 photo_2017-12-22_11-04-09

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :