به گزارش شوش۲۴ ، به تازگی اطراف پل رو گذر شهر شوش حصار کشی شده و برخی خبر از حذف این  پل می دهند، به طوری که پل رو گذر شوش قرار است به زیر گذر تبدیل شود.

636454719522028164

در این باره  شوشتری، معاون میراث فرهنگی خوزستان  گفته است : پیش از مشخص شدن مطالعات عملیات عمرانی آغاز نخواهد شد.

در این خصوص طبق شواهد موجود هیچ گونه مجوزی در خصوص حفر زیرگذر توسط پایگاه میراث جهانی شوش به عنوان متولی اصلی مدیریت میراث جهانی و سازمان تابعه ایشان میراث فرهنگی صادر نگردیده است.

در حالی که حفر زیرگذر خواسته یا ناخواسته و باید گفت بصورتی احساسی ظاهرا تبدیل به یک مطالبه عمومی گردیده است تا جایی که شعار تبلیغاتی و  از وعده های انتخاباتی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی شده و به صورت جدی نیز پیگیر این موضوع گردیده است.

حال جای سوال است چرا بر خلاف قوانین که به سراحت اعلام شده که قبل از هرگونه عملیات عمرانی باید از مراجع و دستگاه های ذیصلاح  با کسب استعلام مجوز لازم بلامانع را از طرف مجری طرح اخذ شود با این حال هیچ مجوزی مبنی بر حفر زیرگذر از سوی میراث جهانی شوش صادر نگردیده است؟

آیا توقف پل روگذر نظام مافی را از یاد برده ایم که در کمال صرف هزینه های هنگفت میراث فرهنگی مانع ادامه روند این کار شد، یا اینکه مدرسه کنار فلکه ساعت را نیزفراموش کرده ایم که میراث باز هم مانع از ادامه روند توسعه آن شده است.

1946622 1946623

چرا قبل از تعطیلی پروژه فکر آینده نه چندان دور و توقف عملیات اجرایی آن توسط میراث فرهنگی را متولیان امر نمی کنند؟

در صورتی که مجوز زیرگذر توسط سازمان میراث فرهنگی صادر نشود

پاسخگوی وضعیت آشفته پیش رو چه کسی خواهد بود؟

چرا قبل از تخریب مجوز قطعی و رسمی از میراث اخذ نشده وکسب استعلام نشده است ؟؟

بدیهی است که حذف پل روگذر از نظر ضوابط حاکم بر میراث جهانی شوش بلامانع است ولی حفر زیرگذر و تعریض جاده و تغییر در وضعیت موجود برخلاف ضوابط است و در آینده مشکل اساسی پیش روی شهر ایجاد میشود.

ناگفته نماند که شهرداری متولی روند ۲۰ درصد از هزینه های آن شده است، ذکر این نکته لازم است که آقایون مسئولین شهرداری اگر شهرداری شوش هزینه های هنگفت اینچنینی در صندوق ذخیره خود دارد چرا فکری به حال مشکلات توسعه شهری شوش را نمی کند و به دنبال یک پروژه ملی است، یا بر فرض اینکه شهرداری هزینه های آن را دارد، آیا به نظر نمی رسد که شهرداری شوش به جای اینکه ابتداً هزینه های خود را انجام دهد منتظر بماند تا دیگر متولیان هزینه های خود را انجام داده و در آخر کار شهرداری شوش هزینه های باقی مانده خود را انجام دهد.

رضا خلیلی

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :