به گزارش شوش۲۴ ، فلسفه سنجن ودهل ودمام در روز عاشورا این بود که صدای امام به گوش لشکریان کوفه نرسد و بنا بدستور عمربن سعد در هنگام خطبه خواندن امام نواخته می شد …دقیقا مثل الان که با تشکیل هیات متعدد طبل ودهل صدای مداحان به گوش سینه وزنجیر زنان نمی رسد ومردم سرگرم تماشای انواع واقسام طبلها ودهلها وسنجن ها  و…. وآدمهای میشوند که متاسفانه  با انواع لباسها واشکال مختلفه وگاها حرکات موزون وآنچنانی باصطلاح مشغول عزاداری هستند ..تاهم بخواهی حرفی بزنی… میگویند چه اشکال دارد بگذارید برای امام حسین (ع ) عزاداری بکنند آخر چه عزاداری؟؟سنج و دهل واخیرا خواندن انواع آوازهای پاپ شد عزاداری برای “”حسین””….

به کجا میرویم ؟؟

به همان جائی که آمال وآرزوی دشمنان است که فقط از عاشورا….برایمان ظاهری بماند بدون محتوا… چرا صاحبان  منابر واهل قلم ونویسندگان عاشورائی مثل آقای دکتر سنگری ویاآقایان علما واعظین و…….در مقابل این بدعتهای ساخته شده دست تاجران چینی وخط دهندگانشان که معلوم نیست سرشان داخل توبره ی کدام یک از سازمانهای جاسوسی برای ایجاد انحرافات در مراسمات عاشورای حسینی است سکوت کرده اند؟؟؟؟؟؟؟؟

واز سوی دیگر درشبهای ماه محرم  این طبلها ودهلهای گوش خراش بجز ایجاد مزاحمت برای مردم وبیماران وبدبین کردن مردم  چه پیامده دیگری دارد؟؟؟

آقایان بانیان محترم

گروههای طبال وسنجن ودهل عنایت بفرمائید درگذشته برای ایجاد انضباط در هیاتهای زنجیر زنی یک دهل بزرگ بود که برای  همنواختی بین نوحه وزنجیر زنان تک زنی میکرد آنهم بایک فاصله زمانی معین ..ضمنا مارش عزا هم برای ارتشهای دنیا مرسوم است درنتیجه عملکرد گروههای طبل زنی چه  توجیه دارد…به جز صرفه اقتصادی برای چینی ها وبهره برداری دشمنان قسم خورده اسلام که در تلاشند فقط از اسلام تشریفاتی بدرد نخور باقی بماند!!!!؟؟؟؟

البته قعطا حقیر نتوانستم حق مطلب را آنطوریکه شایسته است ادا کنم.. لذا  امیدوارم عزیزانی که تبحری در گقتن و نوشتن دارد …بگویند وبنویسند وتلاش کنند از مسیر خارج نشویم…

ارادتمند همه خادمین آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام.

شکیبا

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :