به گزارش شوش۲۴ ، اوقاف شوش بعنوان دومین شهرستان، موفق به تکمیل سهمیه مصوب حافظان در سال۹۶ شد.

بر این اساس اوقاف شوش در ادامه تکمیل سهمیه طرح حافظان قرآن کریم موفق به تکمیل سهمیه مصوب حافظان در سال۹۶ شد.

از کارمندان و مربیان قرآن آن شهرستان به موجب همت خود در امر گسترش فرهنگ قرآن تشکر می کنم. بدرپرس

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :