به گزارش شوش۲۴، فرمانداری شهرستان کارون در اطلاعیه‌ای اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر کوت عبدالله که مورد تائید هیئت نظارت شهرستان قرار گرفته است را منتشر کرد.

تعداد کل آرای ماخوذه در شورای شهر کوت عبدالله ۳۵ هزار و ۲۵۵ رای بوده است که تعداد کل آرای باطله ماخوذه، یک هزار و ۳۱۳ رای، تعداد کل آرای باطله غیر ماخوذه ۸۷ برگ و تعداد کل آرای صحیح ماخوذه ۳۳ هزار و ۹۷۵ رای هستند.

بر همین اساس، حمید باوی بحره با چهار هزار و ۹۱۷ رای، صالح بن عبود با چهار هزار و ۱۴۳ رای، قادر الهایی با سه هزار و ۸۶۰ رای، زهرا حزباوی با سه هزار و ۷۵۶ رای، پرویز ثامری با سه هزار و ۴۱۶ رای، حسین ناصری با سه هزار و ۳۵۸ رای و ناصر باوی با سه هزار و ۲۹۳ رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر کوت عبدالله انتخاب شدند.

همچنین رضا حزباوی با سه هزار و ۲۴۰ رای، لفته حزباوی با سه هزار و ۱۳۶ رای، قاسم شریفات با سه هزار و ۳۷ رای، کریم عمیره با دو هزار و ۹۷۱ رای و سمیه سعیدی با دو هزار و ۷۷۰ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

این در حالی است که در لیست اولیه ارائه شده از سوی فرمانداری کارون، حمید باوی بحره با چهار هزار و ۵۷۲ رای، صالح بن عبود با چهار هزار و ۱۱۱ رای، حمید حاجیان سعیدی با سه هزار و ۹۲۲ رای، قادر الهائی با سه هزار و ۸۶۰ رای، زهرا حزباوی با سه هزارو ۷۵۶ رای، حسین ناصری با سه هزار و ۲۸۰ رای و لفته حزباوی با سه هزار و ۱۲۷ رای به عنوان اعضای شورای شهر کوت عبدالله انتخاب شدند. همچنین ناصر باوی با سه هرار و ۸۴ رای، پرویز سامری با سه هزار و ۲۴ رای، قاسم شریفات با دو هزار و ۹۹۵ رای، کریم عمیره با دو هزار و ۹۴۹ رای و رضا حزباوی با دو هزار و ۸۹۷ رای به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.فارس

Print Friendly, PDF & Email

این خبر را به اشتراک بگذارید :