خبرخوان

آرشیو روزانه "۱۸ اسفند, ۱۳۹۶"

ابوعلی مدیر اقامتگاه شیخ خماط در راه چغازنبیل چشم به راه حمایت

ابوعلی مدیر اقامتگاه شیخ خماط در راه چغازنبیل چشم به راه حمایت

به گزارش خبرنگارشوش۲۴ اقامتگاه بوم گردی ابوعلی که در روستای شیخ خماط (چغازنبیل) شهرستان شوش که چندسالی است برای خدمات و معرفی میراث فرهنگی مردم این خطه دایر شده است هنوز آنطور که باید وشاید به ساکنین شوش یا شهرهای همجوار...

انضباط شهری حلقه مفقوده شهر شوش

انضباط شهری حلقه مفقوده شهر شوش

به گزارش شوش24،یکی از شاخصه های بسیار مهم و اساسی یک شهر خوب، وجود نظم و انضباط شهری است. وضعیت پیاده روها، معابر شهر، مبلمان شهر، سد معبر، سیما و ریخت کلی شهر و...مواردی هستند که در قالب انضباط شهری قابل طرح و پیگیری هستند....