مشکلات مردم روستای شهید دانش به باد فراموشی سپرده شده است

مشکلات مردم روستای شهید دانش به باد فراموشی سپرده شده است

به گزارش شوش ۲۴، طبق درخواست چندتن از همشهریان در روستای شهید دانش مبنی براینکه خیابانی که نیمی از آسفالت آن به قبل از سال ۱۳۸۰ میرسد ومابقی آن همچنان در هاله ای از ابهام بسر می برد،به همین منظور برآن شدیم تا از نزدیک...