تور گردشگری ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات در شهرستان شوش برگزار شد

تور گردشگری ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات در شهرستان شوش برگزار شد

به گزارش شوش24، جمعی از خبرنگاران خانه مطبوعات استان خوزستان از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شوش بازدید کردند. اصحاب رسانه پس از ورود به شوش مورد استقبال فرماندار و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شوش قرار گرفتند و سپس...