تیم  آمادگی جسمانی و ایستاتیس تن آرا  در شوش اول شد

تیم آمادگی جسمانی و ایستاتیس تن آرا در شوش اول شد

به گزارش شوش24، نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی و ایستاتیس بانوان شهرستان شوش معرفی شدند. مسابقات آمادگی جسمانی و ایستاتیس بانوان برای شناسایی استعدادهای برتر به مدت یک روز در سالن حجاب شوش برگزار شد. در این...