برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان شوش

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان شوش

به گزارش شوش24، راهپیمایی 22 بهمن روز یکشنبه در شهر شوش و نیز شهرهای حر ، الوان ، فتح المبین و شاوور با حضور حماسی اقشار مختلف مردم این شهرها برگزار شد. مردم انقلابی شوش در مسیر راهپیمایی تعیین شده از ساعات اولیه صبح حضور...