اجرای سامانه نوین آبیاری در سطح یکهزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شوش

اجرای سامانه نوین آبیاری در سطح یکهزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شوش

به گزارش شوش 24، علیرضا ملک زاده افزود:با اجرای این طرح ها علاوه بر تجهیز زمین های کشاورزی مذکور به سامانه نوین آبیاری برای 245 نفر شغل ایجاد شده است. وی اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در سطح یکهزار و 200...