خبرخوان

آرشیو روزانه "۱۸ آبان, ۱۳۹۶"

پل روگذر شوش و معضلی به نام بی برنامگی در اجرای آن

پل روگذر شوش و معضلی به نام بی برنامگی در اجرای آن

به گزارش شوش24 ، به تازگی اطراف پل رو گذر شهر شوش حصار کشی شده و برخی خبر از حذف این  پل می دهند، به طوری که پل رو گذر شوش قرار است به زیر گذر تبدیل شود. در این باره  شوشتری، معاون میراث فرهنگی خوزستان  گفته است : پیش از...

ترافیک مسیر بستان – عبدالخان – شوش روان است

ترافیک مسیر بستان – عبدالخان – شوش روان است

به گزارش شوش 24، سرهنگ رضا دولتشاهی اظهار داشت: با خروج این تعداد خودرو، مجموع خودروهای پارک شده در توقفگاه مرز چذابه به 18هزار دستگاه خودرو کاهش یافت. ظرفیت توقفگاه یکصد هکتاری مرز چذابه حدود 60هزار دستگاه خودرو است. وی...