قرارداد کشت چغندرقند پاییزه با کارخانه‌های مختلف باید یکسان‌سازی شود

قرارداد کشت چغندرقند پاییزه با کارخانه‌های مختلف باید یکسان‌سازی شود

به گزارش شوش24،عبدالرحیم رحیمی‌نیا ، با اشاره به حضور انجمن صنفی کشاورزان شوش در جلسه‌ای در وزارتخانه که با موضوع چغندرقند پاییزه برگزار شد، اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق کشاورزان چغندرکار و با توجه به این‌که دغدغه...