تقدیر میراث فرهنگی از یک کشتی گیر جهانی شوش

تقدیر میراث فرهنگی از یک کشتی گیر جهانی شوش

به گزارش شوش24، فرزاد حیدری آل کثیر که مقام سوم جهان در بخش کشتی پیشکسوتان جهان در بلغارستان را کسب کرده بود حین دریافت مدال قهرمانی، پوسترهای معرفی زیگورات شوش را به برگزیدگان جهانی اهدا کرد. خسرو نشان، مدیر کل میراث...